Kvalité

Kvalité är den parameter vi sätter högst hos Tandläkare Ingvar Brunström. Vi anlitar endast svenska dentallaboratorier, exempelvis Dental Design i Helsingborg. http://www.dentaldesign.se/

Priserna från dessa svenska laboratorier är många gånger dubbelt så höga som de asiatiska motsvarigheterna. Detta påverkar dock ej priset till patienten. Vi behåller jobben i Sverige och förhoppningsvis bättre kvalité och kortare väntetider.

Vår strävan efter god kvalité inbegriper även kortast möjliga behandlingstid  från ”start till färdig produkt”.