Priser

Vi följer helt Tandvårds och – Läkemedelsverkets (TLV:s) referensprislista som finns på http://www.tlv.se/Upload/Tandvard/Referenspriser_130101.pdf

Med detta bör vi vara bland de tandläkare i Sverige som har de lägsta priserna.

Kostnadsförslag lämnas alltid om patienten så önskar.

Vi är anslutna till Försäkringskassan för maximala rabatter för patientens räkning.