Utrustning

Från start har vi kontinuerligt anskaffat utrustning som vi anser vara den bästa på marknaden. Denna utrustning servas och förnyas successivt.

Tandläkarstol